Vid kulturstaden Vadstena verkar vi för en levande landsbygd.

Gammelsveriges kornbod

1600-talets början är den tidpunkt då man börjar kunna få ett grepp om hur stora delar av vårt land var uppodlade. Västra Östergötland hade då den högsta uppodlingsgraden i Sverige med siffror upp mot 30% – den tidens fullåkersbygd. Mycket jord i området ägdes av frälset under medeltiden. Vid sidan av och efter de statsbärande…

Continue Reading

Oroliga tankar från ett ingenmansland

4 december 2014, kl. 13:31 av “Hela Sverige ska leva” ordförande (Östergötland), Pia Tingvall, skrev en debattartikel som publicerades i vissa av länets tidningar. Varför är det längre från Vadstena till Borghamn än från Borghamn till Vadstena? Malin Rönnblom, Umeå universitet, har precis författat en rapport på uppdrag av Jordbruksverket. I rapporten “Ett urbant tolkningsföreträde….

Continue Reading

Stiftarbild i Rogslösa

I Rogslösa kyrka finns två manshuvuden av sten. Av allt att döma är det norra huvudet ett porträtt av Magnus Ladulås, Sveriges kung år 1275-1290. Kyrkan i Rogslösa stod färdig vid 1200-talets slut. Timmer i långhusets takstol och trävirket till den berömda huvudportalen kan dateras till den tiden. Kyrkan visar ett tydligt inflytande från Alvastra…

Continue Reading

1 122 123 124 125 126