Vid kulturstaden Vadstena verkar vi för en levande landsbygd.

älvarumsleden

Vandring på Älvarumsleden – den gröna leden

Storpissans naturreservat Vi vandrar i branterna längs Vättern genom grannaturskogar, ädellövskog och förbi jätteekar. Här finns en hög biologisk mångfald och än så länge en mängd arter! Hur sköts naturen på Omberg för att bevara de höga värdena? Lång vandring, 7,5 km, i kuperad terräng. Ta på bra vandringsskor och medtag matsäck och vatten! Föranmälan…

Continue Reading