Vid kulturstaden Vadstena verkar vi för en levande landsbygd.

Nya bostäder i Borghamn

Välkomna till Bygdegården i Borghamn på informationsmöte tisdagen den 3 maj 2016 kl 18.00. Östgöta Dal ekonomisk förening och arkitekt- och byggföretaget Merbo finns på plats för presentation av projektet och för att svara på frågor. Därefter guidning i området. download PDF (1.7 MB)

tomtkarta

Lediga tomter

Borghamn I Borghamn finns lediga småhustomter. Om du är intresserad anmäler du dig till kommunens tomtkö. Tomtyta mellan 879m² och 1080m² Tomterna kostar 50 000 kronor Anläggningsavgift för vatten och avlopp beror delvis av tomtytan (för 1000m² 90 000 kronor exklusive moms). Karta av lediga tomter i Borghamn Rogslösa I Rogslösa finns två lediga tomter…

Continue Reading

Finjahus

Byggnation i Borghamn

Kommunen ska detaljplanera området vid tennisplan och stenbrottssjön. Östgöta Dals Ekonomisk förening vill bjuda in allmänheten till ett möte på Bygdegården längre fram i vår för att diskutera vad för slags hus man kan tänka sig köpa i Borghamn. Det finns många olika typer av hus/lägenheter och vi vet inte i nuläget vad det kan…

Continue Reading

1 2 3 4