Vid kulturstaden Vadstena verkar vi för en levande landsbygd.

Vadstena

DEBATT: Hela Vadstena kommun ska leva, eller?

mvt.se 14-11-14 INSÄNDARE Angående Konsensus och Socialdemokraternas förslag till budget. Att man inom Konsensus fört fram behovet av större befolkning och därmed fler bostäder i kommunen har varit klart ända sedan partiet startades. Man planerar nu att bygga 300 bostäder norr om Tycklingevägen och räknar kallt med att en ny skola och förskola krävs för…

Continue Reading

Skolor och en levande landsbygd

• författad av Per Frödin •  Att eventuellt lägga ned en skola innebär inte bara att lägga ned en skola. Att lägga ned Rogslösa skola skulle innebära att besluta om att avveckla en bygd, en landsbygd, en stor del av en kommun. Om vi bara förhåller oss till ekonomin så finns det ingen som har…

Continue Reading

1 5 6 7