Arbetet med detaljplanen för byggnation i Borghamn drivs vidare

Mark- och exploateringschefen Per Hallin bjöd in Byggnationsgruppen i Östgöta Dal ekonomisk förening (Ödek) till Samhällsbyggnadskontoret i Vadstena och det hölls måndagen den 19 mars.

Syftet med mötet var att
* berätta om planarbetet med nya bostäder i Borghamn och
* gå igenom plan- och tomtläget i Rogslösa och
* ta del av lokal kunskap och historiken i arbetet med byggnation från Ödeks perspektiv.

Stort intresse för att bo och bygga i Borghamn
Anna Säfström, Vadstena kommun, jobbar just nu med planläggning av nya bostäder i Borghamn. Hon och Per Hallin berättar att många har ringt och frågat om möjligheterna att bygga i Borghamn – såväl byggföretag som privatpersoner.

Det finns några lediga tomter kvar i Borghamn som redan är detaljplanerade. Planläggning av nya bostäder pågår och just nu undersöks de tekniska förutsättningarna.

Lediga tomter även i Rogslösa
Det finns detaljplanerade tomter lediga i Rogslösa. Några ligger med vacker utsikt över Tåkern.

Nuvarande detaljplan med lediga tomter finns på Vadstena kommuns hemsida
Gå in på www.vadstena.se under fliken Bygga och Bo och under rubriken Lediga tomter.

60 personer i Borghamn med omnejd önskar att hus med 2-3 rum byggs i byns centrala delar
Representanterna från Ödek berättade om sina erfarenheter av vad lokalbefolkningen önskar, vilket främst framkom under mötet om Nya bostäder i Borghamn den 3 maj år 2016 då 60 personer deltog. Önskemålet är att flera hus med 2-3 rum byggs så att flyttkedjor möjliggörs.

Även andra åsikter som framfördes under mötet den 3 maj framfördes, såväl muntligt som skriftligt.

Tjänstemännen i Vadstena kommun uppmuntrar byggbolag till att ta kontakt
Anna Säfström och Per Hallin bjuder in till Byggdialog. Det förs redan en seriös dialog med olika byggföretag. Om fler är intresserade så kan det kontakta tjänstemännen och ha en dialog om olika koncept och var de vill bygga i Borghamn, Rogslösa eller andra delar av kommunen.

Vi i Byggnationsgruppen inom Ödek hoppas att våra medlemmar och andra intresserade har fått en bild av huvudinnehållet i mötet. Mötet hade en god anda och en konstruktiv dialog.

Hör av er om ni har några uppföljningsfrågor eller idéer som ni vill bolla med oss.

Camilla Westling Mats-Ola Ericsson Susanne Bergeling