Äventyret har bara börjat

Friluftsfrämjandet i Vadstena 75år!

75 år är en lång tid, ungefär en livstid. Jubileet ger anledning att reflektera över allt som hänt och vad som åstadkommits under denna långa tid. Vi hoppas att du minns och gläds över upplevelser som du fått genom Friluftsfrämjandet.

Verksamheten rymmer så många positiva sidor: den kan utövas av alla åldrar, ger naturupplevelser, motion, spänning, och naturkunskap. Samvaron och gemenskapen med andra är en viktig del. I skogsmullegruppens lekar, på fjällturen, vid frilufsarnas lägereld, i skidspåret, på skridskoturen, i pisten och i brasans sken i raststugan. Förståelsen för människans del i ett ekosystem får du på köpet.

Friluftsfrämjandet i Vadstena hör till de drygt tjugotalet avdelningar i landet som äger och driver en egen skidanläggning. Vi är stolta över den och all annan verksamhet som bedrivs. Otaliga är de människor som uträttat så mycket ideellt arbete. De som målmedvetet jobbade för att skapa Omberglidens skidanläggning, de som tagit med sig ett oräkenigt antal vuxna, barn och ungdomar ut på äventyr, lärt dem åka skidor och skridskor och guidat dem in i den fantastiska NATUREN.

Och de som anvarsfullt jobbat med ”skrivbordsarbete,” sådant som friluftsfrämjare gärna skulle välja bort till förmån för naturupplevelser. Styrelseuppdrag, arbetsgrupper, utbildningar, verksamhetskonferenser, styrelsemöten, årsstämmor, kontakter med myndigheter, och samarbetspartners, för att inte tala om budgetarbete, allt sådant som måste skötas.

Vi har ett ansvar att fortsätta det som våra föregångare startade. Förvalta och utveckla barnverksamheten, vår skidanläggning och vår trivsamma raststuga; Mountain Lodge. Vi ska bidra till att friluftslivet har en plats i samhällsplaneringen och vi ska värna allemansrätten.

Med alla fantasktiska ideella ledare och funktionärer till hjälp och alla medlemmar och andra som besöker vår skidanläggning och deltar i våra aktiviteter ser jag framför mig en förening som blomstrar i minst 75 år till.

Eivor Folkesson
Ordförande, Friluftsfrämjandet Vadstena

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Vadstena — en ärevördig förening med en fantastisk historia — firar nu 75 år.

www.ombergsliden.se

••• Omslaget på jubileumsboken visar Eivor Folkesson (Ordförande, Friluftsfrämjandet Vadstena) och Therése Centervad (Rogslösa skolas F-2 lärare) •••