Hundbajspåsar

Tack vare Borghamns Stenförädling så får Borghamn gratis hundpåsar och på så vis hjälp med hundbajset som kan förekomma ibland. Behållaren kommer att sättas upp vid Strandstigen från tennisbanans håll, hälsar Mats-Ola Eriksson på Borghamns Stenförädling.

Dag Samuelsson, Vadstena kommun, berättar: ”Affärsidén bygger på att företaget säljer reklamplats på dessa anläggningar som då har träckpåsar gratis samt behållare för avlämning av påsarna. Kommunens insats är att hjälpa till med tömning av behållarna och uppsättning av nya påsar (som man får gratis via företaget). Kommunen lämnade också i ett initialt skede förslag på var behållarna skulle sitta. Vadstena kommun har haft detta samarbete med TicsPac i ca 5 år nu och påsarna finns att hämta på 7 ställen i tätorten och nu på ett ställe i Borghamn”.

Om fler företag är intresserade av denna typ av reklam så är man välkommen att kontakta företaget.

Så här står det på Tics Pac hemsida:
Ökad trivsel med gratis hundpåsar
TiksPac-konceptet är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på utvalda platser såsom promenadstråk, parker, badplatser och andra offentliga platser.

Det finns två koncept: CSR som riktar sig mot kommuner, och RENT som riktar sig mot fastighetsägare, campingar, hotell och liknande. Stationerna har formen av skyltar som monteras på befintliga stolpar, och hundpåsarna är 100% biologiskt nedbrytbara. TiksPac har cirka 7000 stationer utplacerade i Norden och England.

Läs mer http://www.tikspac.eu