DEBATT: Politiker i alla läger – besinnen eder!

mvt.se | 15-05-25

Politiken i Vadstena har under många år präglats av en hel del politiskt käbbel och förändringar av majoriteter. En sak tycks dock samtliga makthavare, oavsett partifärg varit överens om: Vadstena måste växa för att kunna överleva. Siffran som nämnts är 10 000 invånare. Den åsikten framfördes på den tid vi hade en socialdemokratisk majoritet. Samma sak under den borgerliga majoritetstiden och även nu under Socialdemokraternas och Konsensus ledning.

Ambitionen har varit densamma oavsett politisk ledning. Hur har man lyckats? 1995 var det ungefär 7700 invånare. Idag är vi nere i 7400 vilket tyvärr visar att stolta ambitioner förvandlats till besvikelse. Alla ansträngningar har tyvärr varit förgäves.

De flesta som bor i vår lilla kommun tycks gilla det, men ändå tycks det vara svårt att locka hit nya invånare trots kommunens läge vid Vättern, trots den Heliga Birgitta, trots Klosterkyrkan, trots slottet, trots fin hamn och trots den mysiga stadskärnan.

Vadstena har många andra pärlor än själva stadskärnan. Tåkern, Omberg och slättbygden som omger stadskärnan är unik. Kanske är det här utvecklingsmöjligheterna finns?

Själv har jag alltid fångats av den unika miljö som finns i gränslandet mellan berg, jordbruksbygd och vatten i form av Borghamn. Denna lilla pärla tycks vara fullständigt bortglömd när det gäller att utveckla kommunen. “Det går inte” säger någon. Jag vill påstå motsatsen. Man behöver inte åka längre än till Hästholmen för att se vad som kan åstadkommas om politikerna drar åt samma håll. Där pratas det om Guldkusten och där går privata entreprenörer in och bygger bostäder i samvekan med kommunen.

Borghamn är skräpigt. Ja tyvärr är det så. Det statliga Sveaskog äger större delen av hamnen och anläggningarna runt om. Vandrarhemmet är illa skött och sover sin törnrosasömn medan törnet växer sig allt tätare. Vadstena kommun har också sin del i förfallet. Hyreshuset som fanns underhölls så illa att det blev billigare att riva än att underhålla.

Men det finns också positiva tecken. Den lilla butiken som etablerats av unga entreprenörer är inte bara ett ställe att göra sina inköp det är också en mötesplats. Kanske en början till ett växande Borghamn och därmed ett växande Vadstena?

Borghamn är en unik boendemiljö som skulle uppskattas av många som tycker att bostäder i storstäder nått en prisnivå som beror på det låga ränteläge vi nu har. En bubbla som så småningom spricker med en rejäl knall. Många skulle uppskatta att få uppfostra sina barn i den lugna miljö och kontakt med naturen som man hittar i Borghamn.

Men då måste det finnas tomtmarka att bygga på och det måste finnas en skola! Det finns en skola i Rogslösa. En mycket bra sådan till och med. Visst är elevantalet vikande men skolan har unika kvaliteter. En lärarkår som bryr sig och som nått fina resultat för sina elever. Elever som är trygga i sig själv eftersom stressen i Rogslösa är mindre än i andra skolor. Kanske skulle mobbade och underpresterande elever rent av må bra av att komma ut på landet och ta del av den utmärkta undervisningen. Vägen från Vadstena till Rogslösa är lika lång som vägen från Rogslösa till Vadstena.

“För dyr skola” säger någon. Självklart blir det för dyrt när kommunen debiterar en årshyra som motsvarar saluvärdet för hela byggnaden.

Varför är det så svårt att utveckla något bra i Vadstena. Är det möjligen småstadsmentalitet som sätter käppar i hjulet? Kära politiker i såväl majoritet som opposition, sluta att bekämpa varandra. Ta er samman och dra åt samma håll. Tänk inte snävt och kortsiktigt utan långsiktigt och konstruktivt. Offra inte Rogslösa skola för att ansvarig nämnd under förra mandatperioden sprängt den totala budgeten och lämnat ett tomt hål i kassan. Ha inte så bråttom att stänga skolan. Ge åtminstone människorna som bor och lever i den södra kommundelen tid att tänka över situationen och komma med egna förslag.

Man kan inte äta rullband och pumpar och annat som produceras i fabriker. Ren luft, rent vatten och de produkter som lantbruket producerar är grundförutsättningen för våra liv. Landsbygden är livsviktig. Det som för stunden kan verka vara en besparing, kan i det långa loppet vara den tuva som stjälper hela lasset och när lasset väl har vält kanske det står Motala Kommun på skylten vid vägen när man lämnar Ödeshögs kommun vid Väversunda. Snälla politiker, utveckla istället för att avveckla!

Bertil Olofsson
Herrestad

…………………………………….
mvt.se | 15-06-12

Dra inte alla politiker över en kam

I sin insändare i MVT den 25/5 vill Bertil Olofsson att politiker i alla läger ska besinna sig. Han vill också att människorna som bor i södra kommundelen ska få tid att komma med egna förslag när Rogslösa skolas framtid är hotad.

Bertil Olofssons har helt rätt i att man måste se till bygden som helhet och lyssna på folket där. En självklarhet, kan man tycka. Men han har fel när han drar alla partier över en kam. En del partier tycker faktiskt som Bertil Olofsson.

Den politiska majoriteten (Socialdemokraterna och Konsensus) beställde en utredning som visar att det skulle gå att lägga ner Rogslösa skola. Sedan röstar denna majoritet igenom förslaget i kommunstyrelsen, trots att det inte finns tillstymmelse till konsekvensanalys eller hänsyn till förslag från föräldrar m fl. Så ska det inte gå till. Moderaterna och Gröna Alliansen gröna alliansen reserverade sig därför mot beslutet.

Frågan om Rogslösa skola är större än ”bara” en skolfråga. Nedläggning av Rogslösa skola skulle innebära ändrade förutsättningar för hela den omgivande bygden, inte minst för dess framtida utveckling. Frågan måste ses i ett helhetsperspektiv, och alternativ bör undersökas. Detta saknas i det beslutsförslag som nu finns i underlaget till kommunfullmäktige.

Moderaterna och Gröna Alliansen kräver en analys där man ser på förslaget i ett helhetsperspektiv. Analysen ska belysa alternativ och visa hur kommunen kan bidra till att utveckla bygden och minska negativa konsekvenser av en eventuell nedläggning.

Nu måste alla goda krafter samlas för att få majoriteten att ta in helheten i frågan om Rogslösa skola. Om Vadstena ska växa ska måste alla kommundelar bidra och alla få vara med.

Arne Sjöberg (M)