Är du intresserad av samåkning?

Vi försöker lösa bristen på kollektivtrafik sträckan Ödeshög-Vadstena!

Välkommen på informationsmöte:

Måndag 19/9 kl 19.00 Bygdegården, Borghamn
Tisdag 20/9 kl 19.00 Rödtornet, Vadstena
Onsdag 21/9 kl 19.00 Riddarsalen, Ödeshög

Arrangör:
Östgöta Dal ek. förening i samarbete med Vadstena och Ödeshög kommuner

Det finns verktyg vi kan använda som…
Mobilsamåkning
www.mobilsamakning.se

Läs mer om samåkning här: www.ostgotadal.se/2015/02/buss/
samakning

Vi har börjat en facebook grupp.
www.facebook.com/groups/1699438090379604/