Planerandet av den årliga midsommarfesten i Rogslösa

Östgöta Dal, ekonomisk förening, håller på att planera för Midsommar i Rogslösa Prästgård 2016. Vem vill vara med och ansvara för lotteriet, baka, leda lekar eller närvara vid förfesten då vi klär stången dagen innan? Ni som är intresserade av att hjälpa till kan kontakta Julia Bernzen i Borghamn.