Facebookgrupper och föreningar

Genom anslagstavlan i samhället eller på internet facebook grupper får man reda på mycket vad som händer i trakten.

”Vadstena! för alla som bor lever verkar mm i denna stad. Vad händer i Stan?”
”Vadstena köp & sälj”
”Ödeshög köp & sälj”

Föreningar

I Vadstena och Ödeshögs kommuner finns flera hembygdsföreningar som engagerar sig för sin trakt och dess historia. Här finns spets-och järnvägsföreningar samt Föreningen Gamla Vadstena som som dokumenterar och tillgängliggör stadens kulturarv.

Aska hembygdsförening
Aska hembygdsförening omfattar ett område mellan Vadstena och Motala där flera gamla landsortsförsamlingar ingår.

Föreningen Gamla Vadstena
Föreningen bildades 1950 lagom till stadens 550-årsjubileum. Föreningen ger ut böcker och småskrifter. I samlingarna finns bilder, filmer och böcker om Vadstena.

Föreningen svenska spetsar
Arbetar för att bevara och utveckla den svenska knypplingen. Vill väcka intresset för knyppling genom utställningar och demonstrationer.

Hovs hembygdsförening
Hovs hembygdsförening bildades 1980. Skräddaregården som är känd sedan 1718 fungerar som hembygdsgård.

Wadstena Fogelsta järnväg
Förening för att bevara och nyttja den smalspåriga järnvägen mellan Vadstena och Fågelsta. Den 9,6 km långa banan öppnades 1874.

Östgöta-Dals Hembygdsförening
Östgöta-Dals hembygdsförening i västra Östergötland är uppkallad efter storkommunen som bildades av sju socknar 1952.

Boets bygdegårdsförening
Föreningen bildades den 28/2 1945 och hade ingen lokal förrän den 11/11 1953. Då fick föreningen överta den gamla skolan i Boet av kommunen.

Ellen Key-sällskapet
Sällskapet vårdar minnet av Ellen Key (som levde 1849-1926) bland annat genom att ordna kulturaftnar på Ellen Keys Strand.

Heda hembygdsförening
År 1951 bildades föreningen på initiativ av kyrkoherde Axel Sköld. Här sker bland annat forskning kring gamla skifteskartor, dokumentation av olika hantverkare, inventering av gamla kort.

Hästholmens bygdegårdsförening
Hästholmens bygdegårdsförening äger bygdegården och bedriver verksamhet i Hästholmen. Föreningen är även byalag i Hästholmen och ger ut tidningen Hestholmabladet.

Rök-Svanshals Byalag
Rök-Svanshals Byalag bildades 1998. Stort arbete läggs på att renovera Kvartorps före deta småskola, invid riksväg 918.

Ödeshögs Hembygdsförening
Hembygdsgården, skapad 1935, ligger i korsningen Smedjegatan/Södra vägen, på Ödeshög bys forna nöjesplats. Ordnar olika arrangemang, förevisar ramsåg mm.

Sök på alla föreningar i Vadstena kommun efter föreningstyp och verksamhet.

Eller i Ödeshög kommun kan du också leta efter mer föreningar i en databas.