Fiskareföreningens Årsmöte 2022

Vassna, Börghammare o andra intresserade, Borghamns Fiskareförening/BFF fyller 100 år och årsmötet äger rum lördagen den 23 april på Udden. Visste du förresten att Vätterns första motorfiskebåt kom från just Borghamn, nämligen 1910!

Önskar du bli en del av BFF så är du varmt välkommen. Betala in 100sek på bankgiro 5362-3047.

Med vänlig hälsning,

Matthias Storm
Sekreterare, Borghamns Fiskareförening anno 1922

Som del av utställningen från Fiskareföreningens fiskemuseum är en handskriven skylt om tillväxten av lax i Vättern. En Gullspångslax utsatt i maj 1968 vägde 0.1kg, återfångad som lekfik i december 1972 alltså efter 4.5 år i sjön, längd 110cm, vikt 15.7 kg.