Vadstena Fria Skola AB

Kort sammandrag från informationsmötet av Vadstena Fria Skola AB (VFSAB).

Vadstena Fria Skola AB vill det alla vill, att Vadstena kommun skall växa! För att växa behövs alternativ. Alternativ på boende, alternativ på bebyggelse och alternativ på skolor. VFSAB vill samverka och med gemensamma krafter med Vadstena kommun öka invånarantalet i hela kommunen. De tror också på den lilla skolan och att det skall finnas alternativ för familjer att välja på likväl som det idag finns valmöjlighet bland kommunens förskolor.

Innan hela projektet drogs igång hade de många möten med intresserade, engagerade och drivna ortsbor. De har både besökt och haft telefonkontakt med flera friskolor. Många friskolor har en likande start, där kommunen beslutat att lägga ner den befintliga skolan. Detta är ofta skolor på mindre orter. Alla har vittnat om en ökad inflyttning efter en friskolestart och flera berättar om att skolan efter några år t.o.m fått byggas ut på grund av det växande elevantalet. Inte ett besök eller samtal har slutat med ”Gör det inte!” däremot har de fått ”Vad väntar ni på, kör!”.

Nedan kommer konkret information, har ni andra frågor så skicka dem via messenger till Vadstena Fria Skola AB, eller ställ frågan direkt i kommentarsfältet på deras facebooksida.

Styrelsen:
Ordförande är Bertil Olofsson och följande personer är aktieägare och sitter i styrelsen, Caroline Ottosson Rockler, Emil Karlsson Ramö, Ebba Kellander Hogstadius, Thomas Malmström, Tommy Johansson och Karin Ceder.

image

Varför ett aktiebolag? Därför att det var det enklaste och bästa sättet att kommunicera med Skolinspektionen (SI). Det finns inga vinstintressen i Vadstena Fria Skola AB.

Ansökan:
I januari, 2016 skickades ansökan om att starta en friskola i Vadstena kommun in till Skolinspektionen (SI), denna har de under senvintern fått komplettera efter frågor från SI. Vadstena kommun har fått inkomma med ett remissvar som VFSAB sedan kommenterat.
Svar från SI kommer i augusti. Det är bara Skolinspektionen som kan besluta om en friskola eller ej. För det få mer uppdaterad information kan ni läsa på Facebooksidan för Vadstena Fris Skola AB.

Skolbyggnad:
VFSAB har skickat in en förfrågan om att köpa gamla Rogslösa skola, de har fått till svar att man inväntar svaret från SI innan beslut tas om att sälja skolan.
Rogslösa gamla skola är inte det enda alternativet. VFSAB har varit i kontakt med företag som bygger moduler som är anpassade för att bedriva skolverksamhet i. De har också varit i kontakt med markägare som dessa moduler i så fall skall byggas på. Så snart de vet om alternativet blir att bygga med moduler så kommer de ansöka om bygglov.

Skolmöbler:
VFSAB har varit och tittat på möbler som tidigare användes i Rogslösa skola och har fått chansen att köpa dessa möbler, VFSAB skall inkomma med ett bud på dessa möbler.

Skolskjuts:
Skolskjuts kommer att ordnas, de hoppas att man kan samordna detta med Vadstena kommun, alternativt ordna det själva.

Elevunderlag:
Det finns ett stort intresse för friskolan, inte bara i Vadstena kommun.

Håll utkik på deras FB-sida, så fort de får svar från SI kommer de att presentera det. www.facebook.com/vadstenafriskola