Karin Lundberg, f.d.kassör och styrelsemedlem

Karin Lundberg, f.d.kassör och styrelsemedlem i Östgöta Dal ek. förening, har avlidit vid en ålder av endast 54 år. Hon har med sin förmåga att se det praktiskt möjliga och sin pålitlighet bidragit till föreningens arbete.