Dalskören i Rogslösa

Dalskören
Dalskören övar torsdagar kl. 19.00–21.00 i Rogslösa församlingshem.
Körledare är Elisabeth Jivegård. Telefon 0143-13210.
Dalskören är en blandad kör med en bred repetoar.

Kören välkomnar nya medlemmar – inte minst herrar, gärna tenorer.
Tycker du om att sjunga opretentiöst och med en blandad, lättsam
repetoar. Då är du välkommen att vara med i vår kör och ta gärna
kontakt med vår körledare.

Musikskolan i Vadstena
På musikskolan spelar de tillsammans! På musikskolan satsar de på ensembleverksamhet. Det betyder att du redan från den första terminen spelar i en orkester som passar dig. Du spelar två gånger i veckan. Spellektionerna sker på skoltid eller på eftermiddagstid efter överenskommelse i gruppen eller med varje elev. När du spelar i orkester blir det främst på eftermiddagstid. När de spelar i ensemble och orkester träffas de på Petrus Magni Skola, där musikskolan även har sin expedition. Övrig undervisning bedrivs även på de andra skolorna. Vi undervisar alla åldrar, från årskurs 1 till och med gymnasiet. Om du vill spela piano eller gitarr måste du vänta tills du går i årskurs 5.
Spelande föräldrar är välkomna att delta i deras orkestrar utan kostnad!
Musikledare: 152 09
Expedition: 152 31