Friluftsfrämjandet Ombergsliden

mvt.se | 15-10-23 Friluftsfrämjandet lägger nu ner massor av energi på snösystemet. Det är mycket pengar som investeras i skidanläggningen vid Ombergsliden.

– Vi har hela tiden legat efter med snön, säger Tommy Johansson, ansvarig för driften på Ombergsliden och verksam hos Friluftsfrämjandet.

MVT möter upp Tommy Johansson vid Ombergslidens skidanläggning. Nu är det oktober och ingen snö har ännu hunnit falla i backarna. Man har naturligtvis inte heller lagt ut någon konstgjord snö eftersom säsongen inte har dragit igång ännu. Men snart ska man kunna lägga ut den konstgjorda snön mycket snabbare i backarna. Det nuvarande snösystemet är från 1986, så tiden är mogen för en uppgradering. Totalt lägger man ned minst 500000 kronor, varav mycket är sponsring utifrån.

– Alla anläggningar i Sverige satsar på det här. Det är mångmiljonbelopp som satsas, säger Tommy Johansson.

Friluftsfrämjandet gör satsningen i flera led. Först har man gjort dammen mycket större som man transporterar upp vattnet ifrån. Alldeles nyligen begärde man också pengar från kommunen som ett delbidrag till en ny matarpump som ska ta upp vattnet därifrån.

– Jag har precis hämtat den, säger han och pekar på släpet efter hans bil som transporterat pumpen.

Man har också införskaffat två nya pumpar som transporterar vidare det som blir snö till snökanonerna. Detta gör att man kommer kunna få ut mer snö snabbare. På detta kommer man under 2016 och 2017 att byta ut snökanonerna till mindre och mer effektiva snökanoner.

– Vi siktar på att kunna snölägga backen på 100 timmar, ungefär fyra dygn, säger Tommy Johansson.

Idag tar det nämligen 240 timmar att snölägga backen. När man kan göra det på 100 hundra timmar förväntar man sig att ha ett snödjup på 70-80 centimeter konstsnö i hela skidanläggningen. I den sista etappen av förvanlingsarbetet är det två av de fyra stora mindre moderna kanonerna som ska bytas ut mot tio mindre och mer moderna snökanoner. Men i ett brev till kommunen skriver man att man redan i vinter kommer att hyra eller låna fler snökanoner till Ombergsliden. Tommy Johansson är nöjd med den satsning Friluftsfrämjandet gör.

– Just nu känns det grymt bra, säger han.

Allt vid Ombergsliden sköts med ideella krafter. Man är 25 stycken som jobbar med drift och underhåll, men under säsong är det cirka 150 stycken somjobbar vid backen. Man har många besökare varje år.

– Det är i runda slängar 5000 besökare från västra Östergötland, säger Tommy Johansson.

Själv har han varit chef för driften sedan 2002 och varit aktiv i området sedan 1997.

Läs mer på
www.mvt.se/sport/nu-uppgraderas-snon-i-omberg-12151107.aspx