Fest i kräftans tecken

1/8/2015 Kräftival i HÄSTHOLMEN. Nordic Knights Highlanders och Höglandets Amazoner Riddarspel och medeltidsaktiviteter i området vid 31:ans Glass & Kök. Klockan 14.00 är det föreställning med Clownen Vicke. Gratis. 14.00-19.00 står Skaldjursbilen vid 31:ans veranda. Klockan 19.00 uppträder Anders Lundin, Kerstin Ryhed-Lundin & Britta Bergström.

7/8/2015 Kräftfiksepremiär i VADSTENA vallgrav för kommuninvånare. Start klockan 17.00
8/8/2015 Kräftivalen i VADSTENA. Fest i kräftans tecken, fiske, servering, lotterier, marknads m.m. Kräftfiskepremiär i vallgraven för alla.

Alla som bor i Vadstena kommun inbjuds till kräftfiske i vallgraven och hamnområdet från och med fredagen 7 augusti kl 17.00 till och med söndagen 16 augusti kl 24.00. Fisket gäller från land och med max två håvar per person. Lördagen 8 augusti tillåts alla (oavsett kommuntillhörighet) att fiska kräftor. Området där fiske är tillåtet begränsas av vallgraven runt slottet samt båda sidor om stora och lilla hamnarmen inklusive bryggor (båtar får ej användas). Undantag från rätt till kräftfiske är gästhamnen mellan slottsbron och sjöräddningsbåten. Vid frågor kontakta medborgarservice på 0143-150 00 eller på medborgarservice@vadstena.se.