Lokal utvecklingsplan

Vadstena kommun, tillsammans med Åtvidaberg och Kinda kommuner samt organisationen Hela Sverige ska leva, Östergötland, deltog år 2012 i ett projekt för att ta fram lokala utvecklingsplaner för orter på landsbygden.

Genom att arbeta fram en lokal utvecklingsplan i bygden får man bättre kunskap om vilka resurser man har att tillgå och vilka eventuella problem som finns. Man får också delaktighet, samhörighet och samsyn. En lokal utvecklingsplan ger möjlighet att arbeta i samförstånd med kommunledningen för bygdens bästa på lång sikt. Arbetet finansierades delvis med bidrag från Leader Sommenbygd.

Idéer och förslag kom från boende samt från företrädare för företag och organisationer, t.ex. Borghamns Stenförädling, flera lantbruksföretag, Borghamns Vandrarhem och konferens, Svea Skog, Östgöta Dals Hembygdsförening, Borghamns IF, PRO- medlemmar m.fl. Fyra aktivitetsgrupper arbetade med fokus på olika utvecklingsområden. Den första planen arbetades fram av Östgöta-Dals Ekonomiska föreningens styrelse i samarbete med, och med stöd av Hela Sverige ska leva, Östergötland. Vadstena kommuns utvecklingschef fungerade som bollplank.

Den lokala utvecklingsplanen är skriven i samklang med Vadstena kommuns “Visioner och kommunövergripande mål”. Enligt överenskommelse ska en ny reviderad version inlämnas till kommunen från ÖDEK varje år.

…………………………

På eftermiddagen den 19:e April, 2015, var Östgöta Dal Ekonomiska Förening värd till andra byalag i Östergötland genom organisationen Hela Sverige ska leva så de träffades och hade sitt regionala årsmöte på Ombergsliden. Nedan kan ni läsa ett utdrag från Länstidningens artikel om mötet.

Hela Sverige ska användas

Att hela Sverige ska leva borde vara en självklarhet och ingenting som vi måste ha en särskild organisation som kämpar för. Men nu är det inte riktigt så. Organisationen Hela Sverige ska leva finns och på riksplanet har den sitt säte vid Stortorget i Stockholm. Lokalt i Östergötland finns den vid Stora torget i Kisa, en adress som passar föreningens ändamål bättre.

Nu har länets Hela Sverige ska leva Östergötland (HSSLö) hållit årsmöte. Föreningen kan glädja sig åt att ha kunnat välja en fulltalig styrelse. Det sker i Ombergslidens stuga med sin vidunderliga utsikt. Vägen dit är smal och gropig och helst ska man färdas till fots. Intresset för årsmötet är störst bland nya medlemmar. Stugan tillhör Friluftsfrämjandet och är nyligen upprustat med hjälp av bland andra Vadstena Sparbank.

Eivor Folkesson, ordförande i Friluftsfrämjandets Vadstenaavdelning, berättar att stugan ursprungligen byggs 1942- 43 av estniska timmermän. Avdelningen har 350 medlemmar och Ombergsliden har öppet nio veckor denna säsong, 150 personer jobbar frivilligt här. Pia Tingvall är ordförande i HSSLö när mötet börjar – och även när det slutar. Hon väljs om för en ny period. Föreningens syfte är att främja utvecklingen på landsbygden men också att sy ihop stad och land. Pia berättar att i Norge heter motsvarande organisation Hela Norge ska användas.

Fortsättning publicerad 20150529 • Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM