Stiftarbild i Rogslösa

I Rogslösa kyrka finns två manshuvuden av sten. Av allt att döma är det norra huvudet ett porträtt av Magnus Ladulås, Sveriges kung år 1275-1290.

Kyrkan i Rogslösa stod färdig vid 1200-talets slut. Timmer i långhusets takstol och trävirket till den berömda huvudportalen kan dateras till den tiden. Kyrkan visar ett tydligt inflytande från Alvastra klosterkyrka. Det kan ha samband med att klostret ägde mycket jord i Rogslösa. Det finns trävirke i kyrkan som är daterat till 1050.

Den kyrka som möter oss idag är präglad av en omfattande renovering av Erik Lundberg 1958-59. Renoveringen var helt inriktad på att återge kyrkan dess medeltida stämning. Den hade under åres lopp blivit mycket utslätad. Bänkinredningen och takarmaturen är nygjorda 1958, även golvet är nylagt vid den tiden. Altarskåpet från 1400-talet placerades åter i koret och Triumfkrucifixet, även det från 1400-talet, placerades på sin ursprungliga plats. Vapenhuset i trä uppfördes igen på kyrkans södra långvägg.

Dopfunten är av en typ som är vanlig i Östergötland. Den är tillverkad på 1660-talet av Johan Andersson Silfverling i Vadstena. 1748 fick kyrkan en ny orgel byggd i Nyby, Väversunda socken av Lars Strömblad. Den nuvarande orgeln byggdes 1925 av Olof Hammarberg, Göteborg och renoverades 1959.

Rogslösa kyrka rymmer som mest 150 personer. Den är utrustad med ljudanläggning och hörslinga. Förutom orgel finns här också ett piano.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait