Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna synpunkter eller komma med idéer direkt till kommunfullmäktige. Kanske har du idéer kring samhällsplanering, trafikfrågor, boende eller något annat?

Som medborgare i Vadstena kommun kan man komma med förslag på saker som man vill ska finnas eller sånt man saknar. Medborgarförslagen behöver inte vara så avancerade. Du kan till exempel förslå är att kommunen ska utreda detaljplanen för Borghamn (och Rogslösa) och tomter till salu. Om man får fler bostäder i området och därmed större befolkning ökar ju även kommunens befolkning, vilket är ett av den nya majoritetens mål 2015 (de vill öka befolkningen från 7000 invånare till 10 000 och då måste ju även befolkningen på landsbygden växa). Kontakta Rigmor Myrén på bygg- och miljö angående mer tomter till salu.

Vem får lämna förslag?
Du som är folkbokförd i Vadstena kommun är välkommen att lämna egna förslag till kommunfullmäktige (medborgarförslag). Även barn, ungdomar och personer som saknar rösträtt får lämna in förslag. Däremot har föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar inte förslagsrätt.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
Förslaget kan du lämna till: Medborgarservice i kommunhuset på Klosterledsgatan 35 eller skicka det till: Vadstena kommun, 529 80 Vadstena. Märk kuvertet ”Medborgarförslag.” Utredningen av ett medborgarförslag ska passera många instanser innan ett beslut kan fattas. Därför kan det gå fortare att få ett bra förslag genomfört om du istället vänder dig direkt till den kommunala nämnd eller det kommunala bolag som har ansvar för den verksamhet som förslaget gäller.

Så går det till
Förslaget ska ha kommit in till kansliet senast 14 dagar före ett kommunfullmäktige-sammanträde för att anmälas på sammanträdet. När ditt förslag kommit in till kansliet blir det en allmän handling och blir offentligt, såvida det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Ett medborgarförslag kan behandlas bara om det gäller en kommunal angelägenhet, det vill säga om det gäller en sak som kommunen har ansvar för.

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

När ditt medborgarförslag ska upp för beslut i kommunfullmäktige underrättas du av oss. Du har då möjlighet att själv vara med och själv presentera förslaget. Kommunfullmäktiges ledamöter kan även vilja ställa frågor till dig om förslaget. Är ni flera personer som skrivit förslaget får endast en av er yttra er på sammanträdet.

När får jag svar?
Inom ett år från det att förslaget anmälts, ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslaget. Då blir det klart om det blir ja eller nej till ditt förslag. När du lämnat in ett medborgarförslag får du en kopia av kommunfullmäktiges beslut hemskickat till dig.