Projekt Minipark

Redan under våren 2015 väcktes tanken att något skulle kunna göras på den gröna ytan vid inloppet till Borghamn, just där hyreshuset fanns förut. Då fanns en stor grön yta med lite fruktträd och en lekplats i ena änden. Men hur vore det om lite växter kunde planteras och några bänkar kunde ställas ut?

En fråga skickades till VFAB, som äger marken; “Finns några planer?” Nej, inte direkt, blev svaret. “Några förslag?” undrade Lars Larenius, vd på VFAB. Efter lite mejlande fram och tillbaka kom vi fram till att en plantering med lite gångar, belysning och sittplatser skulle passa. För att få många delaktiga i projektet sattes en efterlysning upp på anslagstavlan vid Handlarn’ (vilken också gick ut på Facebook och www.ostgotadal.se) om deltagare till en trädgårdsgrupp i Borghamn. Flera hörde av sig och har under projektets gång bidragit med värdefulla synpunkter och önskemål om allt från barnvänlighet till stenarnas utformning och läge.

Under sommar och tidig höst har ritningar skickats fram och tillbaka mellan trädgårdsgruppen och VFABs David Lindström och Leif Samuelsson, som med entusiasm och positivitet engagerat sig i projektet. Gertrud Svensson har med stor kunskap i samråd med Ombergs Plantskola valt lämpliga växter. Kontakt togs också med de båda stenföretagen i Borghamn; alla inblandade kände att det vore fint att anknyta till Borghamns långa stenbrytartradition och inte minst försöka knyta ihop denna plats med det lilla torg som ligger längre ner i samhället, mitt emot Gyllenhammars restaurang, där sten från området redan använts. Både Borghamns Stenförädling och Borghamnssten ställde sig positiva till att medverka i projektet.

Under några veckor med början i oktober har VFAB nu arbetat med platsen. Gångar har anlagts, man har dragit fram el för belysning och all sten har kommit på plats. Fredagen den 6 november samlades trädgårdsgruppen för att sätta ner växter. Sittbänkarna återstår, just nu finns enbart benen i sten på plats. Nån typ av belysning ska också inköpas och till våren kommer en flaggstång resas i anslutning till planteringen. Trädgårdsgruppen kommer fortfarande att behövas; vi tänker oss en träff varje vår och höst för att rensa bort ogräs, jordförbättra och så småningom dela perenner. Vill du vara med, kontakta Östgöta Dal ek. förening.

Detta projekt blev lite större och finare än vad vi entusiaster först tänkte oss. Till våren och under sommaren har alla som bor i och stannar till i Borghamn en fin oas att sätta sig vid i närheten till Handlarn’, grönområde och lekpark. Ett stort tack till VFAB som varit så välvilliga och positiva till denna idé. Också ett stort tack till Ombergs Plantskola som hjälpt till med växter, samt Borghamns Stenförädling och Borghamnssten som bidragit med välvilja, entusiasm och kunskap.

Trädgårdsgruppen bestående av Gertrud Svensson, Eivor Folkesson, Anna Cobb, John Andersson, Camilla Westling och Julia Bernzen.