Mirakel i Vadstena

En kortfilm av Johan Löfstedt & Nils Petter Löfstedt (samma bröder som gjort filmen ”Småstad” filmen om en familj i Vadstena).

”Mirakel i Vadstena” är inspelad i och runt Vadstena 1920-2016.
Arkivmaterial från Föreningen gamla Vadstena.
Röst Rolf Knutsson, Online Voices.

Filmens premiär föregicks av diverse klipp som spreds via sociala medier.

mirakelivadstena.se

Stavro Filmproduktion AB