Förstärkt satsning på nyföretagande i Västra Östergötland

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum Motala Vadstena och NyföretagarCentrum Mjölby Ödeshög slår från årsskiftet 2015 ihop sina verksamheter och från 1 januari arbetar under det gemensamma namnet NyföretagarCentrum Västra Östergötland. Tankar kring ett gemensamt verksamhetsområde för NyföretagarCentrum har funnits under några år och nu blir det alltså verklighet. NyföretagarCentrum Västra Östergötland innefattar samtliga kommuner i västra Östergötland där det i dagsläget finns ett NyföretagarCentrum, d v s Motala, Vadstena, Mjölby och Ödeshög. Satsningen görs dels för att ytterligare stärka nyföretagandet i de fyra kommunerna, men också som ett led i att stärka Västra Östergötlands position utifrån ett regionalt perspektiv.

Näringslivsservice Vision Vadstena

Från 2011 samlas Vadstenas näringsliv, handel och besöksnäring i en gemensam organisation – Vision Vadstena. Här kan man få hjälp med alla frågor som rör näringsliv, nyetableringar, entreprenörskap och nyföretagarrådgivning. ViVa, Vision Vadstena är en ekonomisk förening som jobbar tillsammans med Vadstena kommun och näringslivet för att skapa en bra företagsmiljö och service. Vision Vadstena ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för Vadstenas bästa, stärka framtidstron och vi-känslan. Föreningen ska samla näringslivet, kommunen och andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till en attraktiv kommun att verka, bo och leva i. Vision Vadstena vill bidra till att skapa lokal och regional tillväxt och fler företagsetableringar, att tillsammans med andra företagsstödjande organisationer skapa en så god grundstruktur som möjligt för vårt näringsliv, att optimera antalet arbetstillfällen, öka antalet besökare och invånare, och arbetar för ett förbättrat företagsklimat och bättre samarbete mellan aktörerna så Vadstena kommun har en företagsmiljö i toppklass.

guideforening

Läs mer

www.ostergotland.coompanion.se
www.vadstenasparbank.se
www.verksamt.se
www.eastsweden.se
www.business-sweden.se
www.sweden.se
www.skatteverket.se/infotraffar
www.nyforetagarcentrum.se/vastraostergotland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait