Nyföretagare prisas i Borghamn

Borghamn Under lördagen hölls årets Borghamnsdag ute på Hovanäsudden. Mycket firades, däribland Jimmy Gustavsson för sina insatser inom ortens näringsliv.

Läs mer på mvt.se