ÖDEK årsmöte 2024

Välkommen till Östgöta Dal ekonomisk förenings årsmöte

lördagen den 16 mars kl 14.00 i Väversunda församlingshem

Passa även på att se utställningen om Jakob Berzelius som finns i församlingshemmet

Obligatorisk anmälan till eivor.folkesson@gmail.com / 0706084884 senast 20240308

Föreningen bjuder på fika.