Valet 2022 Partikväll: Miljöpartiet

Miljöpartiet i Vadstena bjöds in till Östgöta Dal ekonomisk förening 9 maj 2022. Representanter för Miljöpartiet var Tommy Kennberg, Julia Bernzen, Jan Fagerberg och Eivor Folkesson.

Tommy inledde med den retoriska frågan ”Behöver vi ett miljöparti?”
Ja, konstaterades det. Miljöfrågorna hade nog inte kommit upp på bordet och kommit så långt utan en miljörörelse. Miljöpartiets politik genomsyras av
• Solidaritet med kommande generationer
• Solidaritet med människor i andra delar av världen
• Solidaritet med djur och natur

Eivor, som har nära kontakt med barn genom sitt engagemang i Friluftsfrämjandet, ser en fara med att barn idag är rädda för naturen och andra levande organismer. Många upplever att man som människa inte är ett med naturen och andra levande varelser, utan något som står utanför. Hur blir det då när det kommer till hur var och en agerar i sitt vardagliga liv om man inte ser konsekvenserna för hela jordklotet, andra människor och övriga levande när man väljer färdsätt, hur man handlar och vilka produkter man väljer?

Miljöpartiet har äntligen fått igenom sitt krav när de valde att gå med och bilda majoritet med Moderaterna och socialdemokraterna; Vadstena kommun har nu en 60% miljöstrategtjänst!

Jan menar att man borde kunna få till kollektivtrafik söderut. Man borde också öppna upp för fler miljövänliga alternativ när det gäller drivmedel, såsom HVO och Biogas, inte låsa sig fast i eldrivna fordon.

Julia påtalade behovet av fler hyresrätter och Tommy frågade hur människor på landsbygden vill bo. Det konstaterade att det kanske är dags för en ny enkät, antingen från Östgöta Dal ek. förening eller att kommunen genomför en utredning. Miljöpartiet ser ett behov av att identifiera och detaljplanera byggbar mark på landsbygden, varför man från partiets sida ska driva en ide om att VFAB undersöker möjlighet att bygga ett passivhus på den stora tomten framför Helhetshälsa i Borghamn. 

Äntligen är alla kommuner runt Vättern eniga om att man måste ta ett nytt tag kring PFAS-utsläppen i sjön.

Från Miljöpartiets håll ser man också gärna att fler solpaneler placeras ut på kommunala fastigheter.

Det fördes även en diskussion kring transporterna i Sverige. Varför bygger man inte ut järnvägen för detta ändamål?