Nyfiken på vår kommun, Vadstena

För dej som är intresserad av hur det politiska arbetet i kommunen fungerar. Upptaktsmöte ”Sveriges demokratiska system – kommunpolitik” därefter olika tematräffar kring bl a sociala frågor, kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsfrågor, bygg- och miljö. Medverkan av kommunala tjänstemän och politiker ansvariga för de olika områdena.

Veckodag: Måndag
Tid: 18:00-20:30 (Gästen har ett anförande på 30-60 minuter, sedan finns det tid för frågor och diskussion)
Startdatum: 2015-08-31
Lokal: Sammanträdeslokalen i Rödtornet i Vadstena

31/8 Sveriges demokratiska system – kommunpolitik
21/8 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen & tjänstemännen (Gäst: Margareta Cederberg)
5/10 Kultur & Utbildingsnämden (Gäst: Bo Gävert)
19/10 Socialnämden (Gäst: Monica Tuvberger)
16/11 Bygg & Miljönämden (Gäst: Helene Eriksson)
30/11 Vatten & Avfallsnämden (Gäst: Anders Rönnmark, chef för tekniska förvaltningen Motala)
14/12 Avslutning med önskad gäst

Studieförbundet-Vuxenskolan
www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/kurser/