Sveaskog inbjuder till skogs-excursion

Mångdag 2 Maj, 18.00, vid Stocklycke på Omberg blir det ett öppet möte om skötseln av skogen på berget och de metoder som används vid skogsbruket där. Alla intresserade är välkomna till Ekopark Omberg! Representanter för Länsstyrelsen o Sveaskog (som förvaltar Omberg) är närvarande.

Samling vid Stocklycke parkering. För mer information ring 0771-787100.