Föräldrabesvikelse över beslut

mvt.se | 15-10-22
”Det här är en ödesfråga. Vill man ha en levande landsbygd börjar man inte med att ta bort skolan.”

Under allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträde ställde sig Rogslösaföräldern Lina Grundstam frågande till hur förberedelserna inför en flytt av barnen ska hinnas med om skolan stänger redan efter höstterminen.

En annan förälder, Per Frödin, menade att kommunens beräknade besparingar inte stämmer.

– I underlaget finns till exempel inte några omställningskostnader med, säger han och menar att det bara är en av flera felaktigheter.

Han uppmanade politikerna att ta emot föräldragruppens erbjudande att driva skolan vidare som friskola.

– På vilket sätt skulle det inte vara bra för Vadstena?

Per Frödin är besviken på beslutet som togs senare under kvällen.

– Förhoppningen var tre terminers respit så att en friskola kan komma igång.

Läs vidare på
www.mvt.se/nyheter/vadstena/foraldrabesvikelse-over-beslut-12164746.aspx

……………….
Läs mer på mvt.se
www.mvt.se/nyheter/vadstena/rogslosa-blir-utan-skola-efter-nyar-12164906.aspx