Xtra stort tack till Eivor Folkesson

Styrelsen i Östgöta Dal ekonomisk förening riktar ett extra stort tack till Eivor Folkesson för alla goda insatser hon har gjort för föreningen under årens lopp! Hon var med om att starta föreningen år 2008, så det är åtta års engagerat ideellt arbete i styrelsen som nu avslutas.

Vår förhoppning är att Eivor fortsätter att stödja Östgöta Dal ek. förening som medlem, som guide och i speciella uppdrag tex vid midsommarfirandet i Rogslösa.

Tack till alla som arbetade i styrelsen under år 2015/16 och nu har valt att avgå. Östgöta Dals ekonomiska förenings styrelse riktar ett varmt tack till Per Lindsten, Hans Merseburg och Anna Cobb, som alla haft uppdrag i styrelsen, för nedlagd tid och arbete under föregående år! Anna Cobb är fortfarande webbansvarig.

Vi hoppas och tror att ni fortsätter följa och stödja föreningen som medlemmar. Hör av er om ni har idéer eller är intresserade av speciella uppdrag.