Vid kulturstaden Vadstena verkar vi för en levande landsbygd.

Årsmöte: Hembygdsföreningen

Östgöta-Dals Hembygdsförening Årsmöte 2016 den 5 mars kl. 18.00 För mer information ring Gerd 20339 eller Helena 20309

Årsavgifter

• 1. Östgöta Dal Ekonomisk Förening: Bankgiro 310-1771 • 2. Borghamns Brandvärnsförening: Bankgiro 5597-2228 • 3. Östgöta-Dal Hembygdsförening: Bankgiro 5341-4967 • 4. Borghamns Idrottsförening: Bankgiro 5863-8560 • 5. Borghamns Hamnförening: ? • 6. Borghamns Bygdegårdsförening: ?

Verksamhetsberättelse för ÖDEK år 2014

• Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten. Årsstämma hölls 23 mars 2014 i Borghamns Bygdegård och var välbesökt, ett 20-tal. • Miljöpris Föreningen fick motta Miljöpartiets miljöpris för 2013. Motivering: En lokal utvecklingsgrupp som arbetar för en bra livsmiljö för människor utanför tätorten. En Lokal Utvecklingsplan är framtagen. Hela kommunen ska leva. Prissumma 1000…

Continue Reading

1 2 3