Vid kulturstaden Vadstena verkar vi för en levande landsbygd.

Sveaskog inbjuder till skogs-excursion

Mångdag 2 Maj, 18.00, vid Stocklycke på Omberg blir det ett öppet möte om skötseln av skogen på berget och de metoder som används vid skogsbruket där. Alla intresserade är välkomna till Ekopark Omberg! Representanter för Länsstyrelsen o Sveaskog (som förvaltar Omberg) är närvarande. Samling vid Stocklycke parkering. För mer information ring 0771-787100.

Kommunen, Sveaskog och Borghamns hamn

Medborgarförslag om förbättringar av service och trivsel i Borghamns hamn inlämnad till kommunen. Det handlar om städning, soptunnor, toaletter, skyltning och vägunderhåll. Ett 20-tal underskrifter. Förhoppningen är nu att kommunen tar kontakt med Sveaskog och hjälper oss att öka trivseln i vår fina hamn.

Hamnen i Borghamn

Borghamns Hamn

Under 2011 – 2015 har byggnader och hamn renoverats för cirka 15 MSek i Borghamn! Denna pdf länk hänvisar till en rapport från Sveaskog som berättar mer om de renoveringar som gjorts. BORGHAMN Rapport 2013-14 (pdf) Sveaskogs projektledare för hamnrenoveringen Kjell Gustavsson höll ett ÖDEK föredrag i Augusti 2015: Kjell G framhöll att Sveaskogs uppdrag…

Continue Reading

1 2 3