Vid kulturstaden Vadstena verkar vi för en levande landsbygd.

Vadstena, Tåkern, Borghamn, Omberg, Vättern

Sights of Interest around Lake Tåkern and Omberg

www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum-omberg/other-languages-naturum/eng.pdf

Naturum Tåkern

Tåkern bildades när sjön avsnördes från det salta Yoldiahavet för ca 10 000 år sedan. Under 1800-talet sänktes många sjöar för att få ny åker- och betesmark. Tåkern sänktes 1842-44 med 1,7 meter. Det blev startskottet för fågelsjön Tåkern. Vattendjupet blev efter sänkningen endast 0,8 meter. Vassarna runt sjön började breda ut sig och strandängarna…

Continue Reading

1 2