DEBATT: Underkänner utredning om Rogslösa

mvt.se | 15-05-11

Felaktigheter och vilseledande uppgifter. Landsbygdsbor har synpunkter på utredningen om Rogslösa skola.

Ett brev undertecknat “Boende på landsbygden i Vadstena kommun” har inkommit till kultur- och utbildningsnämnden. Brevskrivarna ifrågasätter på flera punkter riktigheten i den utredning som utgör underlag för att lägga ner Rogslösa skola efter höstterminen 2015.

Bland annat menar man att det finns fel i uppgifterna angående barnkullarnas storlek. En annan felaktighet, enligt brevskrivarna, är att lokalkostnaden inte är satt i paritet med den faktiska kostnaden 2014. Man tycker inte heller att det är lämpligt att stänga skolan mitt i ett läsår.

Avslutningsvis påtalar man att det saknas alternativ till en nedläggning samt en konsekvensanalys för de drabbade barnen.

Nämnden har valt att låta kommunens kultur- och utbildningschef svara på skrivelsen. Hon försvarar utredningen och bemöter kritiken mot att det inte fanns någon alternativ lösning till nedläggning med att utredningens uppdrag var att bedöma möjligheten att samla all grundskoleverksamhet i tätorten.

anders.rorby@mvt.se

……………….

Läs mer

Föräldrar kritiserar underlag
http://mvt.se/nyheter/vadstena/foraldrar-kritiserar-underlag-11131578.aspx

Kristina Lohman om det omdiskuterade underlaget
http://www.mvt.se/nyheter/vadstena/resurser-ojamnt-fordelade-11131789.aspx

Utredaren Bo Gäfvert om Rogslösa underlaget
http://www.mvt.se/nyheter/landsbygsperspektiv-ingick-ej-i-uppdraget-11142645.aspx

Göran Fältgren (S) ordförande i kultur- och utbildningsnämnden Frida Edholm (Kons) första vice ordförande: Alla elever måste få chansen
http://mvt.se/nyheter/alla-elever-maste-fa-chansen-11143548.aspx