Vadstena Sparbank har gett ÖDEK pengar till att bygga ett utomhusgym

Östgöta Dal Ekonomiska förening (ÖDEK), vars syfte är att medverka till en utveckling av bygden genom att skapa ett attraktivt område för boende, näringsliv och turister, har startat ett utvecklingsprojekt. 

Projektet innebär att utveckla ett område där såväl unga som äldre kan ta del av olika aktiviteter, som att träna på utomhusgym, spela boule, gå/löpa/cykla på iordningställda leder och någon form av ”!äventyrsbana” för barn. 

Givetvis sker detta i samverkan med andra berörda, exempelvis föreningar och Vadstena kommun.  

Vid ett möte mellan föreningen och kommunen diskuterades en initialt tänkt plats och utformning. Intresset från tjänstemännen noterades och det finns en vilja att bidra till genomförandet. 

Arbetet inleddes under våren 2023, med en förankringsprocess, arbetsmöten, ansökningar om medel för genomförandet och mycket mer, där vi som förening önskar att de som bor och verkar i vårt område kan delta i många olika former. 

Föreningen tog den 8 juni emot 30 000 kr från Ovationskommittén, Vadstena Sparbank, vilket utgör ett tacksamt bidrag så att vi kan starta upp projektet.

Kontaktpersoner för projektet är Kalle Wallin och Julia Bernzen

”Östgöta Dal ekonomisk förening får 30 000 kronor. Motivering: Ovationskommittén vill vara med och bidra till Borghamns nya träningscenter. Tillgång till boulebanor, utegym och träningsrundor kommer att göra träningen både roligare och mer lättillgänglig för alla åldrar.”