Våga Gård Fastighets AB

Våga Gård Fastighets AB köpte Rogslösa skola och, efter ombyggnad driver Föräldrakooperativet Våga Gård där förskola och fritidshem. Övriga lokaler är kök, som renoverats, matsal, slöjdsal som renoveras samt idrottshall där utomstående föreningar har yoga och gymnastik. Planen är att ha allaktivitetslokaler/samlingslokaler för alla.