Valet 2022 partikväll: Konsensus- för Vadstenas bästa

Det var en liten men engagerad grupp som kom för att lyssna på och ställa frågor till Konsensus- för Vadstenas bästa, representanter Carl- Henrik Juhlin, Lars Ekström och Frida Edholm. Kvällen inleddes med att Frida Edholm höll ett kort anförande där hon berättade om Konsensus´politik. Hon var tydlig med att det är tidigt på valåret och att partiet inte ännu helt satt sin agenda för kommande mandatperiod och därför var de nyfikna på att höra vad vi som boende utanför stadskärnan ansåg var viktigt. Partiet efterlyser arenor där politiken möter kommuninvånarna och ställde frågan om Östgöta Dals ekonomiska förening kunde vara en kontakt att planera in landsbygdsdialog kvartalsvis, vare sig partiet sitter i opposition eller majoritet efter kommande val.

• Cykelväg till Omberg togs upp och det enades om att Vadstena kommun borde ta ett omtag kring hela cykelvägnätet i kommunen.

• Pandemin har tydliggjort problematiken med ensamhet hos äldre och Lars Ekström lyfte fram en tidigare, men fortfarande aktuell motion från Konsensus om äldrecentrum i Borghamn.

• Naturligtvis var byggnation uppe och det påpekades att man borde bygga bostäder på den kommunala mark som finns i Rogslösa och Borghamn.

• Med stigande drivmedelspriser tryckte flera på att man från kommunens sida borde antingen arbeta för att Östgötatrafiken öppnar upp en busslinje mot Ödeshög igen eller sätter in en egen buss. Det påpekades att vill man ha en levande landsbygd och hänga på den gröna våg som nu är, borde man arbeta för att det också ska gå att bo där. Husen säljs fort och för höga priser, det visar på att området är attraktivt, inte bara för sommarbesökare, det finns ett stort intresse för att bo på landet permanent.

Konsensus fick också frågor med sig; vad har hänt med de tomter som tidigare låg ute för försäljning men nu är borta från kommunens hemsida? Vem ansvarar egentligen för elljusspårets skötsel och borde kanske inte kommunen ta hand om det, om det frivilliga engagemanget och orken tryter? Och varför ställa i ordning en ställplats för husbilar när den sedan inte sköts?

Svar från Konsensus:

”Tomterna utanför Bygdegården är förbokade sedan länge, därför har de plockats bort. Då det visat sig att tomterna är ganska svårbebyggda, så behöver en del undersökningar att genomföras. Planen är alltså att tomterna ska bebyggas och intressenter på tomterna finns.”

”Elljusspåret upplåter Sveaskog till Borghamns IF, som har verksamhetsbidrag från KUN, samt att AME ska enligt uppgift sköta slyröjningen. KUN undersöker just nu kostnader för ny belysning som skulle kunna bekostas av de statliga medel – landsbygdspengarna.”

”Nej, kommunen har ingen kommunal ställplats i Borghamn.”

”Vi vill tacka för en trevlig kväll i Borghamn, som gav oss en hel del uppslag.”

– Frida Edholm
Konsensus, för Vadstenas bästa