Valet 2022 partikväll: Kristdemokraterna i Vadstena

En grupp om fem personer från Kristdemokraterna slöt upp när det var deras tur att möta landsbygdsborna. På plats fanns nye ordföranden Patrik Stenlund och Kennerth Sjösten, Sven-Olof Tellström, Urban Tellström samt partikollegan Magnus Oscarsson från Ödeshög (som även sitter i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott).

Patrik inledde med att konstatera att Kristdemokraternas partiprogram inte är färdigt i sin helhet, men att det enbart ses som positivt då det kan delvis formas efter vad som kommer fram i dialog med medborgarna. Han tryckte på Kristdemokraternas politik, där man sätter människan i centrum. Man vill, på samma sätt som i rikspolitiken, i kommunen flytta viktig samhällsservice, såsom skola och sjukvård, närmare människor. Det är detta som är det centrala i Kristdemokraternas politik och de kallar den ”Hjärtlandet”. Patrik talade om hur det var när han var liten i Normlösa och det fanns skola, kollektivtrafik och distriktssköterska på orten där människor bodde. Nu har allt sådant flyttat långt bort, vilket alltså är något som man vill ändra på. Nedläggningen av Rogslösa skola lyftes och Kristdemokraterna ser som självklart att den borde kunna öppnas upp igen, särskilt med tanke på yngre barn som idag får färdas orimlig tid på buss för att kunna ta sig till sexårsverksamhet och skola. Kennerth frågade vad som band ihop alla byarna i södra kommundelen och åhörarna svarade att nu finns kanske inget specifikt, men skolan när den fanns var självklart en central punkt för alla som hade barn som gick där.

Patrik lyfte vikten av en affär för bygden och Kristdemokraterna ser gärna att fler småbutiker öppnar upp igen. Då får man service nära människor.

Urban redogjorde kort för turerna kring kollektivtrafiken innan den lades ner och man konstaterade att det endast finns fördelar med att öppna upp linjen mellan Ödeshög och Vadstena igen, men att man då måste se till att den går tider som fungerar för skol- och arbetspendling.

Det påpekades att Ödeshögs kommun har varit duktigare på att bygga bostäder runt om i kommunen, än vad Vadstena har varit. Det finns en stor efterfrågan på inte minst servicebostäder och enplanslägenheter på landsbygden och det borde man ta vara på, särskilt som att köerna är långa till denna typ av bostäder hos det kommunala fastighetsbolaget.

En åhörare påtalade att man är dålig på marknadsföring av hela Vadstena kommun. Varför lyfter man inte de gamla medeltida kyrkorna mer? Rent turistiskt finns mycket att se och uppleva utöver Vadstena slott och Heliga Birgitta. I detta sammanhang påtalade Urban att i senaste numret av Vadstenas magasin ”Hemma i Vadstena” inte fanns något om landsbygden. Till sist lyfte Kristdemokraterna att det ofta är privata initiativ som bär landsbygden och att kommunen borde kunna göra mer för att stötta dessa.