Vibrationer från Karlsborg

vibrationer

Östgöta Dal Ekonomisk Förening har haft telefonkontakt med Karlsborg i samband med skjutningar som pågått. Miljöansvarig vid försvaret har inte mätt eller noterat vibrationer. Man rekommenderade oss att ta kontakt med Generalläkaren, tel: 08-788 7500 (växel), och påtala att de inte bara mäter decibelbullret. Det är viktigt för bland annat bevarandet av våra kulturbyggnader att VIBRATIONERNA också mäts. Enligt miljöpersonen i Karlsborg har inte det blivit gjort ännu och de har inte fått klagomål på detta. Så ordförande i Östgöta Dal Ekonomisk Förening skrev till Generalläkaren.