Vipassana Center

September 13, 2015. Öppet hus kl. 12.00 – 17.00. Alla välkomna!

Vipassana är en meditationsteknik. De flesta kurser är på 10 dagar då eleverna befinner sig helt i tystnad och mediterar från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Alla kurser ges på donationsbasis och centret drivs helt av frivilliga.

Dhamma Sobhana betyder ”Sanningens skönhet” på palispråket och är det första Vipassanacenter som etablerats i Norden. Centret ligger i Östergötland, nära Omberg och Tåkern, halvvägs mellan Ödeshög och Vadstena. Centret etablerades 2007 och fungerar som ett center för främst de nordiska länderna, men kursdeltagare kommer från hela världen. På Dhamma Sobhana ges 20-25 kurser om året med sammanlagt cirka 1 600 elever.

Adress: Dhamma Sobhana, Holmen 1, 599 93 Ödeshög
Epost: info@sobhana.dhamma.org
Telefon: [0046] 0143 – 211 36