Yoga OMberg

Yoga OMberg erbjuder kundaliniyogaklasser under julimånad i ett underbart baptistkapell i Skedet vid Omberg

Måndag, onsdag, torsdag kl 9-10:15
Tisdag 18-19:15

125 kr/gång (swish eller kontant)
Drop-in
Mjuka kläder
Inga förkunskaper behövs

Vad är kundaliniyoga?
Yoga är en mångtusenårig disciplin som lägger lika stor vikt på den mentala träningen som på den fysiska – en lustfylld träningsform som ökar vårt välbefinnande. En grundtanke inom yoga är att skapa balans i kropp, sinne och själ för att ge styrka att påverka den egna livssituationen i positiv riktning.
Kundaliniyoga kallas ofta modern till alla yogaformer. Den kom till väst i slutet av 1960-talet med den indiska yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig redan från början på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick utbilda andra yogalärare osv. Detta har inneburit att kundaliniyogan är en snabb växande yogaform i västvärlden. I Sverige har Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan funnits sedan mitten av 1980-talet.

Syftet med yoga
Yoga är en holistisk teknik för fysiskt, mentalt, känslomässigt och framförallt andligt växande. Yogan ger enkla och samtidigt mycket effektiva verktyg som kan användas i vardagen. Syftet med all yoga är att skapa balans i både kropp och sinne. Det ultimata syftet som få människor lyckas med trots mångårigt yogautövande är att ökad medvetenhet och att ens egna själ ska sammanföras med atma, om, världssjälen.

Hälsoeffekter
Kundaliniyoga erbjuder enkla redskap som bland annat ger ökad uthållighet, kraft, koncentrationsförmåga, medvetenhet och medkänsla. Idag forskas det intensivt över hela världen om yoga och meditation, i Sverige har Mediyoga samarbete med Karolinsk. I den medicinska databasen PubMed finns inlagt mer än 3500 artiklar från hela världen som på olika sätt visar på yogans effekter avseende bland annat blodtryck, stresshantering, ämnesomsättning, humör, depression, sömn, ryggproblem etc.
I Sverige sprids yogan snabbt inom såväl friksvård som hälso- och sjukvård. Många arbetsplatser tar in yoga som ett led i sin personalvårdande strategi.