Vid kulturstaden Vadstena verkar vi för en levande landsbygd.

Vadstena, Tåkern, Borghamn, Omberg, Vättern

Sights of Interest around Lake Tåkern and Omberg

www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum-omberg/other-languages-naturum/eng.pdf

Borghamn Natura 2000
1

Skyddad natur

Borghamns kalkkärr Borghamns kalkkärr är ett område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura 2000-område (SCI). Området ligger direkt på kalkberggrunden, som här och var ger intrycket av alvarmark med dess typiska vegetation. Ställvis finns vätar och kalkrika kärr. I området har flera orchidéer påträffats, samt snäckor, som är beroende av…

Continue Reading