Ombergs vandringsleder

UpplevVadstena har uppdaterat sina sidor över Ombergs vandringsleder med bilder, nya pilgrimsleder kartor och en ny naturstig på norra Omberg.

Pilgrimscentrum i Vadstena önskade sig att använda Ombergsledens östra sträckning mellan Alvastra och Borghamn Strand som alternativ till den västra sträckningen utmed Vättern. Östra leden gör det också enklare att ta en avstickare till Hl. Hjärtas kloster och fortsätta därifrån mot Borghamn eller Rogslösa.

Vi har därför uppdaterat ledinformationen.

Redan tidigare har vi lagt upp Alvastraleden, dvs  den pilgrimsleden som Ödeshögs församling har initierat och ansvarar för.

Ny på sidan är naturstigen till Gretas trädgård och Björkens lycka, som inrättades
av ett lokalt initiativ från Borghamn. Förre djurgårdsepoken fanns odlingar på norra Omberg vid Gretas trädgård, efter epoken vid Björkens lycka. Stigen är 3,5 km lång, märkt, och har förklarande skyltar.

Använd gärna UpplevVadstenas kartor för navigering och orientering på Omberg.
UpplevVadstenas kartor använder osm.org (OpenStreetMap, OSM Outdoor) som databas (Online som pdf), som är den mest aktuella (för att vara exakt: den enda aktuella) och mest detaljerade databasen gällande Ombergs- och Vadstenatrakten. 


– Bernd Beckmann –

UpplevVadstena.se
Nya guiden till Vadstena, Vättern, Tåkern, Omberg & Dal

UpplevVadstena AB
Skedagatan 208, 592 93 Borghamn
Org.nr. 559085-8576
VD: Bernd Beckmann
Tel: 0143-201 19, Mobil: 076-765 1317E-Post: bernd.beckmann@upplevvadstena.se