Arvsfonden ger pengar till utomhusgym

Östgöta Dal Ekonomisk förening får stöd med 373 000 kr från Allmäna Arvsfonden för ”Nybyggnation av utomhusgym på fastigheten Barstad 6:12 i Vadstena kommun”.

Syftet är att bredda utbudet av aktiviteter för bland annat äldre personer och ungdomar genom att bygga ett utegym. Utegymmet ska placeras nära Borghamns fotbollsplan och lekplats, vilket kan bidra till att göra anläggningen till en mötesplats för många. På bilden ser ni läget bakom tennisbanan i Borghamn. Utegymmet kommer i första hand att användas spontant, men föreningar och grupper kommer också att bedriva träning där.