Årsavgifter

• 1. Östgöta Dal Ekonomisk Förening: Bankgiro 310-1771
• 2. Borghamns Brandvärnsförening: Bankgiro 5597-2228
• 3. Östgöta-Dal Hembygdsförening: Bankgiro 5341-4967
• 4. Borghamns Idrottsförening: Bankgiro 5863-8560
• 5. Borghamns Hamnförening: ?
• 6. Borghamns Bygdegårdsförening: ?