Årsmöte: Borghamns Brandvärnsförening

Inbjudan till årsmöte den 9:e mars, klockan 18:30 i Bygdegården, Borghamn. Vid eventuella frågor kontakta Mats Olssson 0143-20369.

Borghamns Brandvärnsförening gjorde 7 utryckningar under 2015. För att klara brandvärnet under 2016 behöver vi få ihop ca 90000 kronor! Brandmännen avstår från övningsarvoden, men för att hålla en fortsatt hög kompetens, så krävs det löpande övningar och material. I och med att de har en hjärtstartare åker brandmännen ut på sjukvårdsuppdrag i väntan på ambulans. Alla som blir larmade på dessa larm kommer under våren få en utbildning av Landstinget. Föreningen har för avsikt att under 2016 införskaffa en nyare mer lämpad bil för ändamålet. Föreningen har fått sin första kvinnliga brandman under 2015. För att branvärnet ska kunna finnas kvar även i fortsättningen behövs ekonomiskt stöd.
Borghamns Brandvärnsförening Bankgiro 5597-2228