Några böcker om Östgöta Dal

Sten födde BorghamnSten födde Borghamn, av Gunnar Storm
En vandring i min hembygd – från Alvastra kloster, Göta kanal och Karlsborgs fästning till nutid
Syftet med boken är att skildra stenbrottets historia och visa på kalkstenens användningsområden samt brytning- och bearbetningsteknik. Dessutom skildras i boken människornas livsvillkor i Borghamn. Författarens släkt har i tre generationer bott i Ombergsbygden och arbetat i anslutning till Borghamns stenhuggeri. Själv började han som pojke arbeta i stenbrottet, en industrigren han sedan blev trogen hela sitt yrkesverksamma liv.
160 sidor; kan lånas på biblioteket (Utgivningsår: 1990, ISBN: 91-630-0215-9)

Våran trakt 1: Berättelser, skrönor, fakta och statistik
Dä va då dä
Fisket
Jordbruket
Posten
Kvinnans roll på 1900-talet
Hus och folk i Borghamn
Intervju med Karin Elf
130 sidor; kan lånas på biblioteket

Våran trakt 2: Berättelser, skrönor, fakta och statistik
Vätterspinnarens pappa
Från stenbrott till tätort
Skedagatan
Karin i Valla berättar
En döderhultare i Väversunda
Knekten Lind i Ullnäs
130 sidor; kan lånas på biblioteket

Våran trakt 3: Berättelser, skrönor, fakta och statistik
Omberg, Föreningar, Lanthandlare, En resa på FVÖJ, Skolan i urskogen, Nyby gästgiveri, Strås sista sockenstämma, Händelser från tidningar och Herrestad.
154 sidor; kan lånas på biblioteket

Böckerna såldes vid hembygdsgården i Borghamn. För mer information kontakta Göte Lundin, tel. 0143-20186. Just nu är de tyvärr slutsålda men de kan lånas på biblioteket i Vadstena.