Östgöta Dals Hembygdsförening: Årsmöte

Årsmöte 2017: den 6:e mars, kl. 18.00, på Hovanäsudden i Borghamn.
Kaffeservering och lotterier.
Christer Casell kåserar om att bo och leva i gamla Sovjetunionen.
Välkomna!

Östgöta Dals Hembygdsförening

April 22 Städdag kl. 10.00 med korvgrillning
April 30 Valborg
Elden tänds kl. 20.00 Dals kören sjunger, vårtalare, kaffeservering, lotterier

Juli 7 After-Work med musikquiz kl. 18.00
Juli 30 Friluftsgudstjänst kl. 13.00 kaffeservering

Augusti 19 Borghamnsdagen – Hembygdsdag
Våra museum är öppna, lotterier, kaffeservering och halstrad sik
på kvällen spelar bl.a. The Hub Caps

September 2-3 Östgötadagarna
Vi har våra museum öppna kl. 13.00-16.00

Oktober 6 Fiskmiddag kl. 18.00
anmälan till Barbro 0143-21102

December 8 Luciafirande kl. 18.00
Kaffeservering, lotterier
anmälan till Barbro 0143-21102

Årsmöte 2018 den 5 mars kl. 18.00

Deras årsprogram kan man också läsa om här på deras hemsida:
www.hembygd.se/ostgota-dal
shf-logotyp