Ellen Key

“Nu äro vi då hemma och Gud ske lof! O! På landet blir man en annan, frisk till kropp och själ om man varit sjuk, stark som en jätte om man redan är frisk, allt smått och trångt och splittradt faller bort och man blir en fri människa, som i fulla drag kan andas, njuta, jubla.”
(Svenska uppsatser 1873)

urplay.se/program/199942-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-fri-karlek

http://www.ellenkey.se