Dricksvatten och ARV

Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) har som syfte att för nuvarande och kommande generationer skydda Vättern och Vätternregionen som:

  Dricksvattentäkt
  God miljö för boende
  Rekreationsmiljö för boende och besökande
  Hållbart ekosystem
  Grund för hållbar regional utveckling

ARV (Aktion Rädda Vättern) är en politiskt och religiöst obunden organisation vars syfte är att skydda Vättern mot alla former av miljöförstöring och verka för en hållbar utveckling inom hela Vätternregionen. Vättern är en unik dricksvattenkälla och en miljö som måste värnas för nutida och framtida behov.

ARV verkar för:

 • Att Vättern tydligt skyddas och märks upp som vattentäkt
 • Att inga nya verksamheter som kan försämra vattnet i Vättern får startas, som till exempel den planerade gruvan vid Norra Kärr och planerad provborrning efter skiffergas i Vättern.
 • Totalt stopp för Försvarets planer på en utökad övningsverksamhet i och i anslutning till Vättern.
 • En total avveckling av Försvarets verksamhet som på något sätt förorenar Vätterns vatten.
 • Att försvaret ska sanera Vätterns bottnar från all militär materiel som genom åren har avsatts genom skjutningar, dumpningar, olyckor och utvecklingsverksamhet.
 • Att all verksamhet som ligger i anslutning till Vätterns stränder och vatten revideras med avseende på strängast möjliga krav. Detta gäller industri, gruvdrift, gasutvinning, kommuner och Försvaret
 • Att skapa medvetenhet och opinion kring miljöhoten mot Vättern
 • Att bilda lokala och/eller arbetsgrupper som kan ägna sig åt särskilda uppgifter och frågor i enlighet med ARV:s stadgar.

”Ej dansar tranor” — Hawkey Franzén
Låten är tillägnad kampen för att rädda Vättern från militärens planer på att utöka flygningar och bombningar i/över sjön.

Framtiden för Vättern diskuterades i Riksdagen 19:e mars, 2015
Aktionsgruppen Rädda Vättern, Elisabeth Lennartsson talesperson i Askersund, pratar om Vättern som ett överordnat riksintresse för att skydda dricksvattnet i mellansverige.

Aktion Rädda Vättern
www.facebook.com/RaddaVattern